ZILDJIAN 18" A Zildjian Medium Thin Cymbal

ZILDJIAN 18" A Zildjian Medium Thin Cymbal

ZILDJIAN

  • $1,400.00
    單價 每 
  • Save $600Request Now-通利琴行網上商店獨家折扣-

Zildjian的經典聲音由A Zildjian體現並在 有史以來最偉大的鼓手的無數錄音。 這些明亮的片因其多功能性而聞名,範圍從薄而細的紙張到超重的裁切紙。 最近對許多當前型號的曲率和權重進行了調整,以捕捉經典A音色的甜蜜點,產生反映當今音樂風格 crashes、rides和hats。

我們也推薦

Language
Open drop down